Región severného Slovenska

Celá oblasť severného Slovenska a Považia bola v 80-tych rokoch známa silnou koncentráciou strojárskej výroby. Hlavnými centrami boli okrem Žiliny susedný Martin, Považská Bystrica, Kysucké Nové Mesto, Bytča, Čadca, Rajec a približne 65 km vzdialená Dubnica nad Váhom. V strojárstve pracovalo v danom období okolo 40 až 50 000 pracovníkov. V súčasnosti sa jedná o zlomky uvedeného počtu. Preto je popri dopravnom a vzdelanostnom potenciáli najdôležitejším lokalizačným faktorom prítomnosť kvalifikovanej pracovnej sily.

Strojársky priemysel je v najväčšej miere zastúpený v okrese Martin (ZŤS), Kysucké Nové Mesto (KLF ZVL), Bytča (Kinex). Významným centrom strojárstva je okres Považská Bystrica. Bývalé Považské strojárne sa pretransformovali do niekoľkých samostatných výrobných celkov, napr. PSL (výroba ložísk), Sauer (výroba prevodoviek). V okrese Martin je rozvinutá výroba kovov, kovových výrobkov (Martinmetal, Martindiesel), polygrafická výroba a výroba papiera (Turčianske papierne, Martap, Neografia), spracovanie dreva a výroba nábytku (Tatra nábytkáreň, Drevina).

V okrese Čadca zohráva dominantnú úlohu strojársky (AVC), kovospracujúci (Kovomont), textilný (Pratex) a drevospracujúci priemysel (Drevorez, Drevodom).

 

Stránky

Skryť QR kód Zobraziť QR kód Odobrať z košíka Vložiť do košíka Zdieľať na facebooku zadajte hľadaný text