5. PCHZ

Podnik chemického priemyslu - Považské chemické závody Žilina sa pretransformoval do viacerých samostatných spoločností, z ktorých najvýznamnejšia je Aquachemia. Táto spoločnosť vlastní aj čpavkovod, ktorým sa prepravuje zo skladov vo Varíne surovina čpavok do prevádzky vo východnom priemyselnom pásme. Podnik vyrába anorganické a organické chemické výrobky, monoméry, umelé hnojivá, polyméry vo forme granulátu, blokov a dosiek z polyamidu a polymetylmeta-krylátu, ďalej sa venuje spracovaniu polymérov (napr. výroba plastových okien). Svojím umiestnením, rozvojom mesta a vhodnou dopravnou dostupnosťou sa stali tieto objekty atraktívnymi priestormi z hľadiska možného podnikania v rôznych oblastiach alebo logistiky. V priestore bývalých PCHZ trvalo prebiehajú zmeny vlastníctva jednotlivých častí areálu, čo bude viesť k rozvoju tohto priestoru.

Stránky

Skryť QR kód Zobraziť QR kód Odobrať z košíka Vložiť do košíka Zdieľať na facebooku zadajte hľadaný text