Realitné indexy RED - ukazovatele vývoja cien

Jedným z najdôležitejších momentov pri umiestňovaní nehnuteľnosti na trh je stanovenie ceny, za ktorú sa bude daná nehnuteľnosť predávať, ako aj určenie okamihu, v ktorom sa nehnuteľnosť na trh umiestni. Na základe dlhodobého sledovania trhu s nehnuteľnosťami v Žiline a blízkom okolí sme vytvorili niekoľko realitných indexov, ktoré odrážajú reálnu trhovú cenu jednotlivých nehnuteľností a pomocou ktorých je možné predpovedať vývoj trhu s vybranými komoditami. Jednotlivé realitné indexy sú zárukou odbornosti pri určovaní reálnej ceny nehnuteľností, resp. pri vypracovaní prognóz vývoja trhu s nehnuteľnosťami v našom regióne, pretože zohľadňujú nálady na lokálnom trhu a prípadné výkyvy tohto mikroprostredia, ktoré sa v celoslovenskom meradle nemusia vôbec prejaviť. S využitím realitných indexov RED® je možné nastaviť predajnú cenu tak, aby nedošlo k podhodnoteniu alebo nevhodnému nadhodnoteniu ceny predmetnej nehnuteľnosti a zároveň, na základe predpokladaného vývoja trhu, zvoliť najvhodnejší čas na predaj nehnuteľnosti.

Index RED100

Viete, že 2-izbový byt na sídlisku Vlčince, ktorý v roku 2018 stál 95.000 Eur, sa ešte v roku 2014 predával za 60.000 Eur? Zaujímalo by Vás, za koľko sa takýto byt predával napr. v roku 2010? Chceli by ste vedieť, aký je predpoklad vývoja cien bytov v najbližšom období? Odpovede na tieto otázky Vám vieme poskytnúť vďaka realitnému indexu RED100, ktorý naša spoločnosť sleduje už viac ako desaťročie a ktorý vyjadruje priemernú trhovú cenu za m2 staršieho priemerného bytu nachádzajúceho sa v Žiline. Pomocou tohto indexu je možné sledovať vývoj cien bytov v Žiline a na základe toho prognózovať vývoj na najbližšie obdobie. Vďaka množstvu parametrov, ktoré sú pri výpočte indexu RED100 použité, je následne možné vypočítať index pre ktorúkoľvek skupinu bytov vybraných podľa lokality, štruktúry, stavu a pod. Index RED100 je však najkomplexnejším ukazovateľom, pretože základom pre jeho výpočet sú byty všetkých typov, v rôznom technickom stave a zároveň sú tu zastúpené všetky lokality v rámci Žiliny. Grafické zobrazenie vývoja tohto realitného indexu za ostatných 12 mesiacov si môžete pozrieť tu: 

Index RED 100 - vývoj

 

Index REDHYPO

Pre potreby sledovania vývoja úrokových sadzieb hypotekárnych úverov zaviedla spoločnosť RED®, s využitím údajov Národnej banky Slovenska, Index REDHYPO, ktorý vyjadruje priemernú úrokovú sadzbu úverov poskytnutých za účelom kúpy nehnuteľností určených na bývanie. Jedná sa o úvery poskytnuté komerčnými bankami pre obyvateľstvo v rámci Slovenskej republiky. Index REDHYPO vychádza zo štatistiky Národnej banky Slovenska a vzhľadom na množstvo údajov, ktoré je potrebné spracovať, sa spravidla vzťahuje na obdobie dva mesiace pred jeho zverejnením. Tento štatistický údaj nezohľadňuje štátny príspevok, ani štátny príspevok pre mladých. Taktiež v ňom nie je zahrnutá ročná percentuálna miera nákladov. Index REDHYPO ako jediný z indexov skupiny RED® nie je zameraný len na oblasť Žiliny, ale zahŕňa celé územie Slovenska. Grafické znázornenie vývoja úrokových sadzieb hypotekárnych úverov na Slovensku za ostatných 12 mesiacov si môžete poztrieť tu:

Index RED HYPO - vývoj

      

Index REDNB 

Index REDNB vyjadruje počet všetkých nepredaných nových bytov v Žiline. Vzhľadom na veľký počet analýz a štúdií, ktoré sme za ostatné roky vypracovali pre slovenských aj zahraničných investorov, disponujeme komplexnými informáciami o novostavbách v Žiline. Makléri spoločnosti RED®, ktorí sa zaoberajú výlučne segmentom nových bytov, Vám dokážu poskytnúť informácie o všetkých novostavbách v Žiline, ktoré Vám uľahčia rozhodovanie pri výbere nového bytu. Pri osobnej návšteve našej spoločnosti sa dozviete, koľko projektov v súčasnosti ponúka byty na predaj, koľko bytov je voľných, v akej štruktúre a cene, taktiež Vás upozorníme na prípadné nedostatky a problémy toho-ktorého projektu a samozrejme aj na výhody a benefity, ktoré sa s kúpou bytu v danom projekte spájajú. Samotný Index REDNB je len akousi dočasnou pomôckou, ktorá má záujemcom o kúpu nového bytu, prípadne developerom, poskytnúť informáciu o reálnom počte nepredaných nových bytov v Žiline. Grafické zobrazenie vývoja tohto realitného indexu za ostatných 12 mesiacov si môžete pozrieť tu: 

Index RED NB - vývoj

Skryť QR kód Zobraziť QR kód Odobrať z košíka Vložiť do košíka Zdieľať na facebooku zadajte hľadaný text