V rámci projektu je pre investora samozrejmosťou, že pozemky sú vybavené úplnou infraštruktúrou - vodovodnou prípojkou, dažďovou a splaškovou kanalizáciou, elektrickou a plynovou prípojkou, asfaltovou komunikáciou a verejným osvetlením. Samotné územie projektu je napojené na cestnú infraštruktúru obce. Samotná cesta v projekte je slepá ulica, čo zaručuje nerušené bývanie v údolí obklopenom lesmi.

Skryť QR kód Zobraziť QR kód Odobrať z košíka Vložiť do košíka Zdieľať na facebooku zadajte hľadaný text