V rámci projektu je pre investora samozrejmosťou, že pozemky sú vybavené úplnou infraštruktúrou - vodovodnou prípojkou, dažďovou a splaškovou kanalizáciou, elektrickou a plynovou prípojkou, asfaltovou komunikáciou a verejným osvetlením. Samotné územie projektu je napojené na cestnú infraštruktúru obce. Samotná cesta v projekte je slepá ulica, čo zaručuje nerušené bývanie v údolí obklopenom lesmi.

Hide QR code Show QR code Remove from basket Add to basket Share on facebook enter your search text