Trh s nehnuteľnosťami v 28. týždni.

O zníženom záujme o obchodovanie s nehnuteľnosťami počas letného dovolenkového obdobia sme písali už v minulých článkoch, preto sme sa rozhodli zamerať sa bližšie na mikroregión Bytčianska, aby sme zhodnotili vývoj na realitnom trhu v okolí Žiliny, a prípadne porovnali návyky a obyčaje pri predávaní, kupovaní, či prenajímaní nehnuteľností ľudí žijúcich v regióne Bytčianska s tými, ktoré si za ostatné obdobie osvojili obyvatelia nášho krajského mesta. Na úvod by sme mali povedať, že región Bytče je svojou rozlohou, ako aj počtom obyvateľov, oveľa menší ako región Žiliny. Z tejto skutočnosti vyplývajú aj viaceré, pre menšie mestá charakteristické, znaky a postupy pri snahe predať alebo kúpiť nehnuteľnosť. Prvým, a azda najvýraznejším znakom, je samotná malosť mesta, čo vplýva najmä na výber spôsobu predaja a kúpy nehnuteľnosti. Keďže sa obyvatelia Bytče navzájom viac poznajú a častejšie stretávajú, častokrát sa spoliehajú na predaj, či kúpu nehnuteľnosti „po vlastnej osi“, teda na základe vzťahov v rámci okruhu svojich známych alebo rodinných väzieb. Druhým znakom je veľmi pravdepodobná nižšia fluktuácia ľudí v menších mestách oproti veľkým mestám, čo sa prejavuje najmä v tom, že obyvatelia sú zriedkavejšie ochotní meniť svoje bývanie a sťahovať sa do iných nehnuteľností. Tretím, no určite nie posledným a nie bezvýznamným faktorom, ktorý vplýva na výber spôsobu predaja alebo kúpy nehnuteľnosti, býva nedostatočná, resp. nesprávna informovanosť ľudí o možnostiach predaja alebo kúpy nehnuteľnosti za asistencie kvalifikovaných pracovníkov realitnej kancelárie. K tomuto často dochádza z dôvodu obavy z predraženia celej transakcie alebo na základe zlej skúsenosti s nevhodne vybraným sprostredkovateľom predaja a prenájmu nehnuteľností. Okrem už spomínaných faktorov vplývajú na samotný obchod s nehnuteľnosťami aj ďalšie skutočnosti, ako napr. menší počet novostavieb v tomto regióne, nižší prílev nových pracovných príležitostí, menšia miera vplyvu reklamy na obyvateľstvo, užšia ponuka sprievodných služieb, ako napr. výber bánk, a ďalšie. Každopádne je potrebné zhodnotiť, že ani menší trh, akým ten bytčiansky je, nie je trhom nefunkčným, avšak stále funguje viac na starých zaužívaných metódach predaja/prenájmu nehnuteľností, i keď sa táto situácia v ostatných rokoch začína meniť a aj obyvatelia Bytčianska sa čoraz častejšie začínajú obracať s požiadavkou o pomoc pri predaji a prenájme nehnuteľnosti na realitné kancelárie, čo vyplýva najmä z potreby potenciálnych kupujúcich (nájomcov) vybrať si z väčšej a širšej ponuky, ktorú u profesionálneho sprostredkovateľa určite nájdu. Na záver ostáva zhodnotiť, že aj región Bytčianska sa v oblasti obchodu s nehnuteľnosťami pomaly stáva regiónom modernejším a flexibilnejším, na základe čoho možno očakávať väčšiu obchodovateľnosť. Ako nemalé lákadlo by mal určite poslúžiť aj pomerne markantný cenový rozdiel medzi cenami nehnuteľností v Bytčiansku a napr. tých v Žiline, čo predstavuje pri starších bytoch na sídliskách možný rozdiel až do 30% z ceny alebo pri stavebných pozemkoch až do 50% z ceny, čo pri vzdialenosti 10-15 minút autom po diaľnici do Žiliny nie je zanedbateľný rozdiel.

Skryť QR kód Zobraziť QR kód Odobrať z košíka Vložiť do košíka Zdieľať na facebooku zadajte hľadaný text