Náš tím

Mgr. Peter Gordík

sales manager

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: gordik.peter@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Denisa Veliká

asistentka front office

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: velika.denisa@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Oľga Kolenčiaková

asistentka front office

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: kolenciakova.olga@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Mgr. Simona Gordík

asistentka back office

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: gordik.simona@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Ing. Marián Lokaj

maklér

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: lokaj.marian@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Tibor Krutil

maklér

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: krutil.tibor@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Bc. Mikuláš Varhola

maklér

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: varhola.mikulas@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Mgr. Marián Lukačovič

maklér

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: lukacovic.marian@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Lenka Nesselmannová

maklér

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: nesselmannova.lenka@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Ing. Jozef Ďurčanský

maklér

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: durcansky.jozef@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Marián Placek

maklér

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: placek.marian@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Ing. Monika Staroňová

maklér

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: staronova.monika@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Vladimír Chaban

maklér

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: chaban.vladimir@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Mgr. Alexandra Fabišíková

maklér

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: fabisikova.alexandra@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Bc. Rastislav Šebo

maklér

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: sebo.rastislav@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Bc. Ondrej Rakyta

maklér

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: rakyta.ondrej@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Ján Chovan

maklér

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: chovan.jan@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Ing. Ľubomíra Turzáková

maklér

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: turzakova.lubomira@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Tomáš Boroň

maklér front office

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: boron.tomas@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Branislav Villin

maklér

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: villin.branislav@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Marcela Stáreková

maklér

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: starekova.marcela@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Mgr. Petra Gajdošová, PhD.

maklér

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: gajdosova.petra@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Ondrej Zafka

partner pre Bratislavu a okolie

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: red@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

JUDr. Ivana Koledová Koreisová

právnik

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: koledova.ivana@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Mgr. Vladimír Ľupták

právnik

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: luptak.vladimir@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Skryť QR kód Zobraziť QR kód Odobrať z košíka Vložiť do košíka Zdieľať na facebooku zadajte hľadaný text