Náš tím

Mgr. Peter Gordík

sales manager

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: gordik.peter@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Mgr. Veronika Kaisová

asistentka front office

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: kaisova.veronika@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Zuzana Gordíková

asistentka front office

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: gordikova.zuzana@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Mgr. Simona Gordík

asistentka back office

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: gordik.simona@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Ing. Marián Lokaj

maklér

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: lokaj.marian@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Tibor Krutil

maklér

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: krutil.tibor@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Bc. Mikuláš Varhola

maklér

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: varhola.mikulas@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

JUDr. Marián Lukačovič

maklér

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: lukacovic.marian@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Lenka Nesselmannová

maklér

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: nesselmannova.lenka@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Ing. Jozef Ďurčanský

maklér

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: durcansky.jozef@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Marián Placek

maklér

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: placek.marian@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Vladimír Chaban

maklér

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: chaban.vladimir@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Mgr. Alexandra Fabišíková

maklér

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: fabisikova.alexandra@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Bc. Rastislav Šebo

maklér

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: sebo.rastislav@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Ján Chovan

maklér

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: chovan.jan@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Ing. Ľubomíra Turzáková

maklér

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: turzakova.lubomira@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Bc. Ondrej Zafka

partner pre Bratislavu a okolie

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: red@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Richard Druska

maklér pre Banskú Bystricu a okolie

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: red@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Vladimír Úkrop

marketingový špecialista

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: red@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

JUDr. Ing. Vladimír Benedik, PhD.

právnik

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: benedik.vladimir@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

JUDr. Ivana Koledová Koreisová

právnik

tel.: 041/500 71 71
mobil: 0915 808 515
e-mail: koledova.ivana@red.sk

Námestie A. Hlinku 3, 010 01 Žilina

www.red.sk

Skryť QR kód Zobraziť QR kód Odobrať z košíka Vložiť do košíka Zdieľať na facebooku zadajte hľadaný text