O Žiline

Žilina je centrom severozápadného Slovenska, je jedným z najväčších miest Slovenskej republiky. Je sídlom orgánov Žilinského samosprávneho kraja, jedného z ôsmych krajov Slovenskej republiky s rozlohou 6 809 km2 a s počtom obyvateľov 690 778 (k 31.12.2016).

Okres Žilina má rozlohu 815 km2, počet obyvateľov 156 826 (k 31.12.2016). Počet obyvateľov Žiliny je 81 041 (k 31.12.2016). Žilina je najväčším mestom ležiacim na rieke Váh. Rozloha mesta je 80,03 km2.

Mesto Žilina sa člení na 20 mestských častí s názvami: Staré Mesto, Bôrik, Hliny, Hájik, Solinky, Vlčince, Rosinky, Trnové, Mojšová Lúčka, Bytčica, Závodie, Bánová, Žilinská Lehota, Strážov, Budatín, Považský Chlmec, Brodno, Vranie, Zádubnie a Zástranie. Hustota obyvateľstva Žilinského regiónu je 102 ľudí na štvorcový kilometer, čo predstavuje jednu z najnižších (tretiu najnižšiu) hustôt obyvateľstva medzi 8 regiónmi Slovenska.

 

Hide QR code Show QR code Remove from basket Add to basket Share on facebook enter your search text