Developerstvo

Sekcia „Developerstvo“ je určená najmä pre investorov a developerov, ktorí majú záujem vyvíjať svoje aktivity v žilinskom regióne. Ponúkame tu stručný prehľad regiónu, priestorov vhodných na ďalší rozvoj ako aj projektov realizovaných za posledné roky až po ešte len pripravované projekty z rôznych oblastí trhu s nehnuteľnosťami. Pre zazmluvnených klientov zabezpečíme komplexný servis pri realizácii ich investičných zámerov, počnúc vypracovaním marketingovej štúdie, nájdením vhodného pozemku na realizáciu zámeru a končiac samotným predajom resp. prenájmom jednotlivých nehnuteľností konečným užívateľom.

Hide QR code Show QR code Remove from basket Add to basket Share on facebook enter your search text