Výkup nehnuteľností

Výkup nehnuteľností v Žiline a okolí

Realitné služby RED poskytujú tento produkt klientom už od svojho vzniku. Myslíme si, že nastal správny čas predstaviť ho aj širokej verejnosti.

Produkt je určený predovšetkým pre:

• klientov vlastniacich nehnuteľnosť, ktorí potrebujú získať finančné prostriedky v čo najkratšom možnom čase a okolnosti im nedovoľujú čakať dlhšiu dobu na vhodného záujemcu,

• klientov, ktorí už ďalej nedokážu splácať svoje záväzky (banke, nebankovej spoločnosti alebo exekútorovi) a hrozí im, že prídu o svoju nehnuteľnosť. Takýto rýchly odpredaj je často jedinou možnosťou, ako môžu získať aspoň časť svojich finančných prostriedkov,

• klientov, ktorí si vyhliadli alebo už rezervovali inú nehnuteľnosť (napríklad väčší byt) a potrebujú doplatiť kúpnu cenu finančnými prostriedkami získanými predajom vlastnej nehnuteľnosti.

Postup v takýchto prípadoch býva nasledovný:

zodpovedný maklér si dohodne termín obhliadky nehnuteľnosti, na mieste reálne zhodnotí situáciu, vyhotoví fotodokumentáciu a v krátkom čase predloží klientovi cenovú ponuku. Ak klient súhlasí s ponúknutou cenou, dojedná sa spôsob jej vyplatenia a termín uvoľnenia nehnuteľnosti. Nasleduje podpis kúpnych zmlúv u notára. Realitné služby RED vedia takýto proces zrealizovať prostredníctvom zodpovedného makléra v priebehu niekoľkých hodín.

V prípade, že nám chcete ponúknuť svoju nehnuteľnosť, kontaktujte nás telefonicky na čísle 041/500 71 71, 0915 808 515, mailom: red@red.sk alebo osobne v našej prevádzke.

 

Skryť QR kód Zobraziť QR kód Odobrať z košíka Vložiť do košíka Zdieľať na facebooku zadajte hľadaný text