Príručka pre vlastníkov bytov

Kúpa bytu je nepochybne jednou z najväčších investícií v živote človeka. Zatiaľ, čo pri kúpe vecí oveľa nižšej hodnoty dostanete návod na ich používanie, pri byte ste odkázaní sami na seba. A pritom nadobúdanie a užívanie bytu je upravené v niekoľkých právnych predpisoch a riadi sa pevne stanovenými pravidlami. S vlastníctvom bytu je spojené aj množstvo práv a povinností, ktorých nedodržiavanie môže v krajnom prípade viesť aj k tomu, že vlastník o byt príde. Pokladáme preto za obzvlášť dôležité, oboznámiť vlastníkov bytov s týmito pravidlami a uľahčiť im tak ničím nerušené užívanie bytu. Pripravili sme preto pre našich klientov príručku, ktorá má za cieľ oboznámiť ich s problematikou vlastníctva bytov a ponúknuť im návod na čo najkomfortnejšie užívanie bytu a bezproblémové spolunažívanie so susedmi.

Viac informácií o možnosti získať Príručku pre vlastníkov bytov dostanete na tel. čísle 041/500 71 71, príp. 0915 808 515 alebo pri osobnej návšteve v sídle našej spoločnosti na Námestí A. Hlinku 3 v Žiline.

Skryť QR kód Zobraziť QR kód Odobrať z košíka Vložiť do košíka Zdieľať na facebooku zadajte hľadaný text