R B R, spol. s r.o.

R B R, spol. s r.o.
Mudroňova 5
010 01 Žilina
tel.:       041/564 31 81
tel.:       041/500 63 62
e-mail: rbr@stonline.sk

R B R , spol s r. o. -  spoločnosť, ktorá v rámci svojho pôsobenia zabezpečuje komplexné stavebné a technologické dodávky a služby súvisiace s prípravou a realizáciou stavieb: inžinierskych,  bytových,  polyfunkčných,  priemyselných,  poľnohospodárskych.

Profesná štruktúra spoločnosti združuje manažérov, technikov a pracovníkov rôznych remeselných odborov a je vybudovaná tak, aby sme boli schopní zvládnuť akúkoľvek zákazku komplexne.

RBR Betón, s.r.o.  -  výroba betónových zmesí.

Pri výrobe a doprave betónových zmesí máme k dispozícii certifikovanú stavebnú betonáreň SCHWING STETTER. Spojenie výroby betónu s jeho transportom, t.j. dopravnými službami, ktorými spoločnosť disponuje, predstavuje komplexný balíček služieb pre zákazníka.

Benefit: 
10% zľava z produktov
Skryť QR kód Zobraziť QR kód Odobrať z košíka Vložiť do košíka Zdieľať na facebooku zadajte hľadaný text