Planika s.r.o.

Planika, s.r.o.
Andreja Kmeťa 13
010 01 Žilina

tel.: 041/500 00 77
tel.:0905 752 074
tel.:0948 77 00 18

valentovic@planikasro.sk
gondzur@planikasro.sk

Inžinierska geodézia

Mapovanie inžinierskych sieti,vytyčovanie stavebných objektov, tvorba bodového poľa pomocou GPS, polohopisno - výškopisné zamerania

Katastrálna geodézia

Geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, pozemkové úpravy, majetkovo-právne vysporiadanie.

Benefit: 
zľava 10% zo služieb
Skryť QR kód Zobraziť QR kód Odobrať z košíka Vložiť do košíka Zdieľať na facebooku zadajte hľadaný text