Developerské priestory

Územný plán sídelného útvaru Žilina bol schválený v novembri 1978 a následne dopracovaný v júni 1980. V rokoch 1998 až 2005 boli spracované štyri zmeny ÚPN-SÚ Žilina. Aktuálne platný koncept riešenia vhodne kombinuje obytné plochy s územím určeným na vyššiu občiansku vybavenosť a dopĺňa ich plochami športu a rekreácie. Plochy výroby a skladov sú oddelené od vyššie spomínaného územia a dnes sú známe ako východné resp. západné priemyselné pásmo. V súčasnosti sa intenzívne pracuje na novom územnom pláne Žiliny, ktorý už bol predstavený verejnosti a momentálne sa spracúvajú pripomienky.

 

Send friend

Mgr. Peter Gordík

0915/808 515
reality@red.sk
Kontaktuje makléra
Skryť QR kód Zobraziť QR kód Odobrať z košíka Vložiť do košíka Zdieľať na facebooku zadajte hľadaný text